Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4386 6c7d 420
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
Reposted fromdreamlike dreamlike viacytaty cytaty
Budzisz się rano, podnosisz się bezszelestnie, opierasz na łokciu i spoglądasz na nią... kąciki jej ust momentalnie się unoszą i układają w nieśmiały uśmiech. Leży tak bez ruchu z zamkniętymi oczami, ale czujesz, że nie śpi. Ona nie musi patrzeć by wiedzieć, że jest obserwowana i się uśmiecha... przez tę krótką chwilę, człowiek uświadamia sobie, że magia jednak istnieje.
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viacytaty cytaty
Sponsored post
7077 3d4d 420
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej.
— Henry Ford
Reposted fromkyte kyte viacytaty cytaty

Tadeusz Różewicz "Ocalony"

Mam dwadzieścia cztery lata
ocalałem
prowadzony na rzeź.

To są nazwy puste i jednoznaczne:
człowiek i zwierzę
miłość i nienawiść
wróg i przyjaciel
ciemność i światło.

Człowieka tak się zabija jak zwierzę
widziałem:
furgony porąbanych ludzi
którzy nie zostaną zbawieni.

Pojęcia są tylko wyrazami:
cnota i występek
prawda i kłamstwo
piękno i brzydota
męstwo i tchórzostwo.

Jednako waży cnota i występek
widziałem:
człowieka który był jeden
występny i cnotliwy.

Szukam nauczyciela i mistrza
niech przywróci mi wzrok słuch i mowę
niech jeszcze raz nazwie rzeczy i pojęcia
niech oddzieli światło od ciemności.

Mam dwadzieścia cztery lata
ocalałem
prowadzony na rzeź
Reposted fromjoyce-james joyce-james viacytaty cytaty
O niektórych ludzi trzeba walczyć,
o innych rozsądniej jest zapomnieć.
Reposted fromte-quiero te-quiero viacytaty cytaty
Człowiek bardzo potrzebuje kogoś, kto go bardzo potrzebuje.
— T. Trzyzna 'Pana Nikt'
Reposted fromte-quiero te-quiero viacytaty cytaty
Wszystko, co dobre, od początku ostrzega cię końcem. A najlepsze żyje motylim życiem, zdycha gwałtownie
— bisz
Reposted fromSalute Salute viacytaty cytaty
4590 5b22 420
Reposted frommgv4 mgv4 viacytaty cytaty
Wolałbym tylko raz powąchać jej włosy, pocałować usta, dotknąć dłoni niż zaznać wieczności bez tego. Tylko raz." 
— Miasto Aniołów
Reposted fromniiepoczytalna niiepoczytalna viacytaty cytaty
I’ve survived a lot of things, and I’ll probably survive this.
— J. D. Salinger
Reposted fromgdziebezkapci gdziebezkapci viacytaty cytaty
0481 050f 420
Reposted frommgv4 mgv4 viacytaty cytaty
Nie potrzebuję sypialni, żeby udowodnić swoją kobiecość. Mogę być równie atrakcyjna zupełnie ubrana, zrywając jabłka albo stojąc w deszczu.
— Audrey Hepburn
Reposted fromSabela Sabela viacytaty cytaty
Brak Ci tylko jednej istoty, a cały świat jest bezludny.
— Alphonse de Lamartine
Reposted from100suns 100suns viacytaty cytaty
5147 f77a 420
krzyczę
Reposted fromKACHA KACHA viacytaty cytaty
Wza­jem­nie za­sila­my się dob­rem, wza­jem­nie przy­gasza­my się złem. 
— Mieczysław Maliński
Reposted fromtupfen tupfen viacytaty cytaty
Spójrz jak wygląda moja twarz 
Czy został chociaż ślad z człowieka którego znasz 
Zobacz jak szybko zmieniam się 
— Myslovitz "Zamiana"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Wiedz
Wiedz, że nie poddam się 
Dopóki czuję gdzieś 
Płynącą we mnie krew 
Póki smak życia w ustach mam 
Póki zapach traw wciąż ogłusza mnie 
— Myslovitz "Zamiana"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Jak każda istota ludzka wiem, co robić powinnam, lecz w dalszym ciągu robię to, czego robić nie należy.
Reposted frompromieniecienia promieniecienia viacytaty cytaty
- Ile razy masz ochotę kogoś krytykować - powiedział - przypomnij sobie, że nie wszyscy ludzie na tym świecie mieli takie możliwości jak ty.
— F. Scott Fitzgerald "Wielki Gatsby"
Reposted fromdreamadream dreamadream viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...